Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Klasy 1

Spotkanie informacyjne dla kl. 1        22 stycznia 2020 r.  godz. 19.00

 

Dzień Otwarty dla kandydatów      7 marca (sobota)  kl. 1 godz. 12.00 – 14.00

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, dostarczenia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź innych orzeczeń dotyczących kandydata (jeśli dziecko takie posiada), wniesienia opłaty rekrutacyjnej:   10.03 (wtorek)

  14.03 (sobota) –  spotkanie rekrutacyjne  (część I)

   21.03 (sobota) - spotkanie rekrutacyjne  (część II)

 Dodatkowym elementem rekrutacji może być rozmowa.

  Wyniki rekrutacji zostaną przesłane rodzicom/ opiekunom pocztą elektroniczną do 24.04 (piątek).